Behandelingen

foto nicole

Behandelingen kunnen bestaan uit:
- Het opnieuw iets aanleren
- Op een andere manier iets aanleren
- Inzetten van hulpmiddelen
- Het adviseren/trainen van mantelzorgers of omgeving


/

Volwassenen

– Mobiliteitsproblemen zoals fietsen, scootmobiel rijden etc.
– Bewegen in balans om disbalans te verminderen. Om zo het vallen te beperken.
– Woningadvies als u vragen heeft of uw woning nog geschikt is voor de “oude” dag.
– Cognitieve problemen, zoals geheugen, slecht tegen drukte kunnen, concentratie/aandacht. Veroorzaakt door bijvoorbeeld. CVA/beroerte of dementie. De cliënt en mantelzorger meer laten begrijpen en leren omgaan met de veranderingen mbt. gedrag, gevoel, gedachten, handelingen en leerbaarheid/leerstrategieën.
– Timemanagement om weer evenwicht/balans in belasting en belastbaarheid te krijgen bij bv. vermoeidheid- of pijnproblemen.
– Gespecialiseerd in Oncologie cliënten  en Parkinson cliënten om ondersteuning te bieden met hun hulpvragen in alle fases van hun ziekte.
– Corona en andere longproblematiek cliënten komen bij ons terecht binnen het multidisciplinaire aanpak van het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond.

Werkplekonderzoek

Zowel voor medewerkers als werkgevers die hun fysieke belasting willen verminderen, kan een werkplekonderzoek aangevraagd worden.
Het onderzoek heeft diverse doelen:

- Om ziekteverzuim te voorkomen.
- Fysieke klachten te voorkomen of verminderen.
- De fysieke belastbaarheid te verbeteren.
- Optimaal gebruik te maken van het aanwezige meubilair en (ergonomische) hulpmiddelen.
- Dat werknemers inzicht krijgen in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
- Dat werknemers de ergonomische adviezen ook kunnen toepassen in de thuissituatie / dagelijkse praktijk.
- Een werkplekonderzoek duurt ongeveer 60 minuten per persoon en afhankelijk van werkomstandigheden en aanwezigheid van klachten.
- Het onderzoek bestaat uit een intake, observatie en analyse, instructie en advies, een schriftelijke verslaglegging en evaluatie met werkgever en medewerker.

"De ergotherapeut was vrolijk, goed geïnformeerd en deskundig"