Behandelingen

Behandelingen kunnen bestaan uit:
Het opnieuw iets aanleren
Op een andere manier iets aanleren
Inzetten van hulpmiddelen
Het adviseren/trainen van mantelzorgers of omgeving bv door inzet van zelfmanagement instrumenten.

foto nicole

Volwassenen

- Mobiliteitsproblemen zoals fietsen, scootmobiel rijden etc.
- Bewegen in balans om disbalans te verminderen. Om zo het vallen te beperken.
- Woningadvies als u vragen heeft of uw woning nog geschikt is voor de "oude" dag.
- Cognitieve problemen, zoals geheugen, slecht tegen drukte kunnen, concentratie/aandacht. Veroorzaakt door bijvoorbeeld. CVA/beroerte of dementie. De cliënt en mantelzorger meer laten begrijpen en leren omgaan met de veranderingen mbt. gedrag, gevoel, gedachten, handelingen en leerbaarheid/leerstrategieën.
- Timemanagement om weer evenwicht/balans in belasting en belastbaarheid te krijgen bij bv. vermoeidheid- of pijnproblemen.

Werkplekonderzoek

Zowel voor medewerkers als werkgevers die hun fysieke belasting willen verminderen, kan een werkplekonderzoek aangevraagd worden.
Het onderzoek heeft diverse doelen:

- Om ziekteverzuim te voorkomen.
- Fysieke klachten te voorkomen of verminderen.
- De fysieke belastbaarheid te verbeteren.
- Optimaal gebruik te maken van het aanwezige meubilair en (ergonomische) hulpmiddelen.
- Dat werknemers inzicht krijgen in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
- Dat werknemers de ergonomische adviezen ook kunnen toepassen in de thuissituatie / dagelijkse praktijk.
- Een werkplekonderzoek duurt ongeveer 60 minuten per persoon en afhankelijk van werkomstandigheden en aanwezigheid van klachten.
- Het onderzoek bestaat uit een intake, observatie en analyse, instructie en advies, een schriftelijke verslaglegging en evaluatie met werkgever en medewerker.

"De ergotherapeut was vrolijk, goed geïnformeerd en deskundig"