Longrevalidatie oa. Covid-19 betere zorg bieden multidisciplinair in de eerste lijn/aan huis.

Met het Leefstijlcentrum Wijchen hebben we een mooie subsidie van ZonMW kunnen krijgen om onderstaande idee te verwezenlijken. Ik hoop, dat we er veel long cliënten en dus Covid-19 cliënten beter kunnen helpen. En dat er waardevolle lessen uit te halen valt voor verdere toekomst. https://medium.com/sambyhan/portaal-in-de-maak-voor-betere-revalidatie-na-corona-b839f7f4ec47

Lees verder


Praktijk is open

Ik ben weer aan de slag en mijn praktijk is dus weer open. De praktijk heeft de vereiste maatregelen genomen om u weer te kunnen behandelen. Hierbij volg ik de richtlijnen van de RIVM en mijn vakgroep. Daarom wordt u voor mijn komst gebeld om enkele vragen te beantwoorden. Verder blijf ik de hygiëne maatregelen […]

Lees verder


Longrevalidatie ( oa. COVID-19, PICS) binnen Leefstijl Centrum Wijchen

Mijn praktijk (VC ergotherapie Wijchen) werkt samen met andere disciplines (binnen het Leefstijl Centrum Wijchen Gezond, gevestigd op Passedwarsstraat 69 C te Wijchen) aan een multidisciplinaire aanpak voor longrevalidatie. Door de korte lijnen tussen de diverse behandelaren binnen dit Centrum, kan de aanpak van uw Longprobleem op alle vlakken van positieve gezondheid worden aangepakt. Wij […]

Lees verder


Corona update 22-4-2020

Ik wil u informeren over de laatste stand van zaken omtrent Ergotherapie en de behandelmogelijkheden naar aanleiding van de meest recente richtlijnen van het kabinet en het RIVM Allereerst blijft de praktijk bereikbaar voor cliënten. Er is echter bepaald dat we terughoudend moeten zijn met face-to-face contact. Dit betekent dat zorg op afstand de norm […]

Lees verder


Corona Update

RIVM heeft in hun laatste berichten aangegeven, dat de maatregelen verlengd zijn tot zeker 28 april. In deze berichten hebben ze te kennen gegeven zeer terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Gezien ik werk met kwetsbare ouderen lijkt mij dit zeer zeker noodzakelijk. Wel  blijf ik per mail, telefonisch contact en beeldbellen nog steeds bereid […]

Lees verder