Praktijk

VC Ergotherapie (Venhoek Consultancy Ergotherapie) te Wijchen is de praktijk van  Nicole Frusch-Venhoek. Zij heeft sinds 1-4-2021 een collega ergotherapeut in dienst Christa de Bruin genomen.

In mijn ergotherapie praktijk adviseer ik, geef ik praktische begeleiding en behandel bij problemen bij betekenisvolle dagelijks activiteiten om weer zo optimaal mogelijk zelf te kunnen handelen.

De dagelijkse activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt in uw eigen omgeving. Uw omgeving bv. mantelzorgers of andere hulpverleners worden daarbij betrokken.

Verder behandel ik mensen vanuit de cognitieve revalidatie therapie (CPCRT). Hiermee kan ik als ergotherapeut (begeleidings-)adviezen en training geven bij problemen met geheugen, aandacht/concentratie, planning/organiseren en andere cognitieve problemen binnen dagelijkse activiteiten. Te denken aan timemanagment, aandachtstraining, agendatraining en scantraining.

Dit doe ik in Wijchen en omgeving.

Ik bied dus eerstelijns ergotherapie bij u thuis of op uw werk.

foto ergotherapie1
foto ergotherapie2

Kwaliteit

In mijn ergotherapie praktijk probeer ik de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden. En ik vraag behandelde cliënten dan ook om mij te ondersteunen deze kwaliteit te helpen verbeteren door het invullen van een enquête na de behandelingen.

Om mijn kwaliteit van de praktijk te kunnen waarborgen, ben ik aangesloten bij vakvereniging Ergotherapie Nederland en volg ik regelmatig nieuwe cursussen.

Tevens ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Samenwerken met andere disciplines vind ik belangrijk. Daarom ben ik druk werkende om samenwerkingspartners te vinden.

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. Mocht U een klacht hebben, is er een klachtenprocedure zowel als een geschillenprocedure. Hiervoor is een reglement opgesteld (en voor geschillen is deze erkend door VWS), die u aantreft op de site: www.klachtenloketparamedici.nl. In deze reglementen is beschreven wat er van u wordt verwacht en welke stappen er genomen moeten worden.
Daarbij is de eerst stap een persoonlijk gesprek met mij om mogelijke misverstanden al uit te spreken.

Wilt u meer informatie, heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?