Praktijk

VC Ergotherapie (Venhoek Consultancy Ergotherapie) te Wijchen is de praktijk van  Nicole Frusch-Venhoek. Zij heeft sinds 1-4-2021 collega Christa de Bruin aangenomen en per 1-8-2021 collega Iris van der Cruijsen als ergotherapeut in dienst genomen.

In mijn ergotherapie praktijk adviseren wij, geven wij praktische begeleiding en behandelen bij problemen bij betekenisvolle dagelijks activiteiten om weer zo optimaal mogelijk zelf te kunnen handelen.

De dagelijkse activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt in uw eigen omgeving. Uw omgeving bv. mantelzorgers of andere hulpverleners worden daarbij betrokken.

Verder behandel ik ( Nicole Frusch-Venhoek) mensen vanuit de cognitieve revalidatie therapie (CPCRT) en de Neurorevalidatie (NPI). Hiermee kan ik als ergotherapeut (begeleidings-)adviezen en training geven bij problemen met geheugen, aandacht/concentratie, planning/organiseren en andere cognitieve problemen binnen dagelijkse activiteiten. Te denken aan timemanagment, aandachtstraining, agendatraining en scantraining.

Dit doen wij in Wijchen en omgeving.

We bieden dus eerstelijns ergotherapie bij u thuis of op uw werk.

foto ergotherapie1
foto ergotherapie2

Kwaliteit

Deze ergotherapie praktijk proberen we de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden. En we vragen behandelde cliënten dan ook om ons te ondersteunen deze kwaliteit te helpen verbeteren door het invullen van een enquête na de behandelingen.

Om  onze kwaliteit van de praktijk te kunnen waarborgen, zijn we  aangesloten bij vakvereniging Ergotherapie Nederland en volgen we regelmatig nieuwe cursussen.

Tevens zijn we ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Samenwerken met andere disciplines vinden we belangrijk. Daarom zijn we altijd druk werkende om samenwerkingspartners te vinden en uit te breiden.

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. Mocht U een klacht hebben, is er een klachtenprocedure zowel als een geschillenprocedure. Hiervoor is een reglement opgesteld (en voor geschillen is deze erkend door VWS), die u aantreft op de site: www.klachtenloketparamedici.nl. In deze reglementen is beschreven wat er van u wordt verwacht en welke stappen er genomen moeten worden.
Daarbij is de eerst stap een persoonlijk gesprek met de behandelende ergotherapeut om mogelijke misverstanden al uit te spreken.

Wilt u meer informatie, heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?