Privacy Policy

Privacyverklaring website

VC Ergotherapie hecht veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers. Zij doet er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van enkele speerpunten. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe dit in de praktijk wordt gebracht en er zoveel als mogelijk aan doen om uw recht op privacy te beschermen.

Informeren – U wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over hoe en waarom VC Ergotherapie persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring.
• Verzameling beperken – VC Ergotherapie is er alert op dat de door ons verzamelde informatie van persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig is voor de door u gevraagde informatie en een goede werking van de website.
• Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Uw persoonsgegevens worden niet uit handen gegeven voor marketingdoeleinden. Ook ontvangt u alleen commerciële mailingen van VC Ergotherapie na uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.
• Beveiligen – Er zijn diverse passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit eist VC Ergotherapie ook van de partijen met wie zij samenwerkt.
• Recht van inzage en correctie – VC Ergotherapie respecteert uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u VC Ergotherapie hierom verzoeken.
• Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter.

Via de site vraagt VC Ergotherapie u geen gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens kunt u tijdens het kennismakingsgesprek of behandeling verstrekken aan de behandelend ergotherapeut.
Tijdens het eerste (telefonische) gesprek worden gegevens over uw verzekeraar opgevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de verzekeringsplicht te controleren en de behandeling te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Mogelijk worden ook gegevens over andere zorgverleners bij u opgevraagd waarna, na uw toestemming, de voor uw behandeling relevante gegevens kunnen worden opgevraagd.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen verschillende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als wij een mogelijk datalek opsporen, dan zullen wij dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens waarna het datalek protocol in werking wordt gezet.

Bewaartermijn

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens gelden vaste termijnen. Deze worden nooit langer bewaard dan nodig is ten behoeve van uw therapie. Als uitzondering gelden de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring alleen van toepassing op de website van VC Ergotherapie en niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. VC Ergotherapie kan niet garanderen dat de websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de andere websites ook goed door te lezen alvorens van deze websites gebruik maakt.

Cookies

VC Ergotherapie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. VC Ergotherapie maakt hier vooralsnog geen actief gebruik van.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Vooralsnog maakt VC Ergotherapie hier geen actief gebruik van.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig na te lezen, zodat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

AVG

VC Ergotherapie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor is Nicole Frusch-Venhoek als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zij is te bereiken via de e-mail: VC-ergotherapie@venhoek.nl, o.v.v. AVG of telefonisch op 06-14105636.