Vergoedingen

Ergotherapeutische behandeling zit in uw basisverzekering en wordt vergoed tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar.

Bij ergotherapie wordt wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico van de zorgverzekeraar.

Bij een aantal verzekeringen is het mogelijk extra uren ergotherapie vergoed te krijgen via het aanvullende pakket. U kunt in uw polisvoorwaarde nakijken of dit voor u geldt.

Extra niet vergoede behandelingen dient u zelf te betalen. U dient als u bij een andere praktijk reeds in hetzelfde kalenderjaar ergotherapie heeft gehad, mede in de gaten te houden of u de 10 uur gaat overschrijden.

Als u uw eigen risico nog niet heeft opgebruikt, zal de ergotherapie afgehouden worden van uw eigen risico.

U dient een afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Dan breng ik niets in rekening.

Wordt er korter dan 24 uur afgezegd breng ik u wel hiervoor kosten in rekening. (€ 50,00)

Op verzoek van de WMO kan ergotherapeutisch advies gegeven worden. Voor de WMO gelden andere tarieven.

Tarieven 2021 bij de prestaties van als ergotherapie niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar

De tarieven zijn per 15 minuten

Enkelvoudige extramurale ergotherapie/individueel € 18,63
Toeslag thuisbehandeling: € 30,45

Uitgebreide extra rapportage: €30,45
Intake en onderzoek ergotherapie na screening€ 18,63
Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing€ 18,63
Screening en intake en onderzoek ergotherapie€ 18,63
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek€ 18,63
Telefonische zitting ergotherapie€ 18,63
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij ergotherapie€ 18,63
Verslaglegging ergotherapie aan derden€ 18,63

Groepszitting met behandeling ergotherapie wordt in overleg met andere behandelaren bepaald.

Kosten voor een werkplekonderzoek bestaat uit:

1x consult van 60 minuten: € 135,- (inclusief reiskosten mits binnen 15 minuten te rijden valt, anders € 30 per kwartier reistijd)
Verslaglegging: € 35
Kosten van evt vervolg en de evaluatie kosten per 15 minuten: € 30
Aan bovenstaande kosten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer informatie, heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?